Eğitim Faaliyetleri

Eğitim Faaliyetleri

EĞİTİM

Kuruluşundan beri eğitim ile ilgili çalışmalara büyük önem veren IBS, çocuklara iyi bir eğitim verilmesinin ülkelerin kalkınmasında önemli bir faktör olduğunu dikkate alarak eğitim alanındaki yardımlarını her geçen gün arttırarak devam ettirmektedir. 

Ülkemizde geri kalmış bölgelerimizdeki köy okullarında organizasyonlar yapan derneğimiz Ağrı, Kars, Şanlıurfa, Sivas gibi illerimizde öğrencilere kitap, kırtasiye, giyim eşyaları gibi hususlarda yardım sağlamıştır. Bazı okulların fiziki olarak yenilenmesi de derneğimiz tarafından yapılmıştır.

Eğitim alanında Afrika ülkelerinde de etkili faaliyetler yürütülmektedir. Etiyopya başta olmak üzere Kenya, Somali, Cibuti gibi ülkelerde çeşitli okullara destek sağlanmaktadır.

Ülkemizde yayınlanan sevilen yazarların kitapları bu ülkelerin yerel dillerine tercüme ettirilerek binlerce Afrikalının bu kitaplardan istifade etmesi sağlanmıştır. 

Kurban faaliyetleriyle tanıştığımız Etiyopya’nın DireDawa eyaletinde de eğitim ile ilgili yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Bölgede ilk ve tek olan Musa Efendi Yetimhanemizde şu an yetim ve yoksul çocuk eğitim görmektedir.

Yetimhanemizde bölge için büyük önem taşıyan hafızlık kursuda bulunmaktadır. 45 çocuğumuz hafızlık kursunda eğitim almaktadır. Bu çocuklarımız uzak bölgelerden geldikleri için yatılı kalmaktadırlar. Yeme içme, barınma, sağlık vb. ihtiyaçları derneğimiz tarafından karşılanmaktadır. 

DireDawa merkeze uzak kırsal bölgelerdeki medreselere de derneğimiz destek sağlamaktadır. 16 farklı bölgede 5000’e yakın öğrencinin eğitimine devam edebilmesi için hocalarının maaşları ödenmekte ve öğrencilere kitap yardımı yapılmaktadır. Bu medreselerin fiziki şartları çok kötü durumdadır ve bu hususta da derneğimiz buralara yeni medreseler inşa etmek için çalışmalar yapmaktadır. 

Medreselerde okuyup yetişen ve hafız olan çocukların hoca vasfı kazanması için ileri eğitim alabilecekleri bir yüksek okul yaptırmayı planlamaktayız. Bu sayede Temel bilgilerini öğrenen ve Hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz diğer İslami ilimlerde ve fenni ilimlerde de yeterlilik kazanıp branşlarında uzman olabilecekler ve bulundukları bölgelerdeki insanlara fayda sağlayabileceklerdir. 

Etiyopya’nın kırsalında okuma yazma oranının %4 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, eğitim hususunda daha çok çalışılması gerektiği ortadadır.