Gıda Faaliyetleri

Gıda Yardım Faaliyetleri

GIDA YARDIMLARI

 

Dünyada 1 milyara yakın insanın açlık kaynaklı ölümle burun buruna olduğu hesap edilirse gıda ihtiyacı süreklilik arzeden, insanın temel ihtiyaçlarının başında gelmektedir. Ekonomik olarak gelişmemiş bölgeler, savaş bölgeleri, afet bölgeleri, kıtlık yerleri günlük gıdanın karşılanması bakımından çok sıkıntı yaşanan yerlerdir.

Derneğimiz ülkemizde ve dünyanın yoksul ülke ve bölgelerinde gıda ihtiyacı yaşanan yerlerde erzak yardımları, aşevi faaliyeti gibi çalışmalarla halkın yemek ihtiyacının karşılanmasına destek olmaktadır.

Gıda yardımları yıl içinde muhtelif zamanlarda organize edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Özellikle kent merkezlerine uzak kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerinde gıda dağıtımları yapılmaktadır. Gıda paketleri o bölgede en çok kullanılan gıda maddelerinden oluşturulmakta, 1 ailenin 1 aylık ihtiyacının karşılanması sağlanmaktadır. Özellikle Ramazan aylarında onbinlerce aileye gıda maddesi dağıtımı yapılmaktadır.

Sürekli dağıtımlarımızın dışında yurtiçinde ve yurtdışında ani ihtiyaç olan durumlarda da gıda yardımları yapılmaktadır.