ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

KARDEŞLİĞE GİDEN YOLDA 25. YIL!


 

1994 senesinin 16 Mart tarihinde Kurulan derneğimiz IBS, bu süre içinde dünyanın 50’ye yakın ülkesinde hayırseverlerimizin şefkat elini ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Güneydoğu Asya’dan Afrika’ya ve Amerika coğrafyasına kadar Türk halkının yardımları büyük bir itina ile kimsesiz, muhtaç ve yetimlere ulaştırıldı.
25 yıldır derneğimize desteğini esirgemeyen, maddi manevi bakımdan faaliyetlerimize gönül veren hayırsever kardeşlerimiz, dünyanın çok farklı ülke ve bölgelerinde hiç tanımadıkları ihtiyaç sahiplerinin dertlerine deva, hastalarına şifa olup onların dualarında yerlerini aldılar.
Kimsesize yoldaş, muhtaca kardeş, yetime ana baba, hastaya bir dayanak olan necip milletimize bütün ihtiyaç sahipleri adına teşekkürü borç biliyoruz.
Milletimizin bu gayret ve fedakarlığı neticesinde ülkemiz, dünyada en fazla yardım yapan ülkeler arasında milli gelirine oranla 1. Sırada yerini almıştır. Bu tablo gönlü zengin halkımızın ihtiyaç sahiplerine karşı nasıl bir cömertlik yarışında olduğunu ortaya koyması bakımından büyük önem arzetmektedir.
Hayırseverlerimizin teveccühü ve desteği ile daha nice yıllar ülkemizin iyi niyet elçisi olarak bu kutlu yolda çalışmaya devam edebilmemizi Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz.
www.ibs.org.tr / 0216 545 71 71