Yurtiçi ve Yurtdışı Faaliyetlerimiz

Yurtiçi ve Yurtdışı Faaliyetlerimiz

Dernek olarak en çok uluslararası alanda faaliyetlerde bulunmaktayız. İlk yıllarımızda, Azerbaycan- Karabağ, Kırım, Kosova kriziyle başlayan uluslararası insânî yardım faaliyetlerimizde binlerce soydaşımıza şefkat eli uzatan IBS, Adapazarı ve Düzce depremiyle hız ve tecrübe kazanarak, insanlığın bu ve benzeri felâketlerle her an karşı karşıya bulunduğu bilinciyle her türlü tabiî âfete karşı daima hazırlıklı olmayı prensip hâline getirmiştir. 

 

Nitekim 2004 yılında Endonezya Ache’de meydana gelen büyük deprem ve ardından yaşanan Tsunami felâketinde bilindiği üzere, üç yüz bine yakın insan hayatını kaybetmiş, yine yüz binlerce insan evsiz kalmıştı. Derneğimiz, bu felâket üzerine derhal yardım faaliyetlerinde bulunma kararı aldı ve kısa bir zamanda, halkımızın gönlünden koparak bağışladığı yardımları titizlikle yerine ulaştırdı. Bu aynî ve nakdî yardımların yanında, Endonezya’nın Banda Ache bölgesinde evsiz kalan yüzlerce âileye kalıcı konut inşa ettirdi. Ayrıca yetim kalan yüzlerce yavruyu himayesi altına alarak büyük bir kompleks halinde onlara özel bir “Yetimler Köyü” inşa ettirdi. Bu yavruların barınma ve eğitim gibi bütün ihtiyaçlarını temin etmiş ve hâlen temin etmeye devam etmektedir. 

 

Derneğimiz, 2005 yılında Pakistan’da meydana gelen depremde 3.500 kişinin barınma ihtiyacını karşılamış, 613 çadırdan oluşan “çadır kent” kurmuş, 18 tırlık gıda ve yiyecek yardımını bölgeye ulaştırmıştır. Bu deprem, ayrıca Hindistan’a da ağır hasar vermiş; aynı şekilde oraya da şefkat elini uzatan Derneğimiz, Türkiye’mizin adını bu ülkede de şerefle temsil etmiştir.

 

2006 yılında Ortadoğu’da meydana gelen krizle, evlerinden ve yurtlarından kaçan binlerce Lübnanlı kardeşimize muhtelif gıda, ilaç ve giyecek yardımlarında bulunmuştur.

 

Saydığımız bu ülkelerde ve bunların yanında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Gürcistan, Kırım, Rusya, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Romanya gibi soydaşlarımızın yaşadığı ülkelerde de yıllardır kurban faaliyetleri yapmaktadır. Yine bu ülkelere ilâveten bu yıl ilk defa Nijer, Senegal, Gine, Bissau, Brezilya, Ekvator, Bolivya ve Kolombiya’da kurban faaliyetlerinde bulunarak güzîde ülkemizi ve hayırsever halkımızı, bu uzak diyarlarda da temsil etmiş ve kardeşlik bağlarımızın kuvvetlenmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca o ülkelerde Türkiye’ye ön yargıyla bakan bazı insanlar da bu faaliyetler neticesinde Türkiye sevdalısı olmuşlardır. Bu ülkelerde faaliyetlerimiz kurban ile kısıtlı kalmayıp farklı alanlarda genişleyerek devam etmektedir.

 

IBS hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını ülkemiz adına dünyanın dört bir tarafına hassasiyet ve şerefle ulaştırmıştır. Gözü yaşlı muhtaçların tebessüm ve duaları ile sizlerin destekleri devam ettikçe bu faaliyetleri sürdürecektir.

 

Soydaş ülkelerden ülkemize eğitim için gelen öğrencilerin iâşe-ibâte ve barınma konularında yapılan destek yanında, onların kendi ülkelerinde hayata hazırlanmalarına da destek olunmuştur.

 

1999 Gölcük-Adapazarı ve yine aynı yıl Düzce depremlerinde birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve birçoğu da evsiz kalmıştı. Bu çok üzücü ve hâfızalardan silinmeyen tabiî âfetler sonucunda ülkemiz ve bütün dünya el ele vermiş, IBS de insânî yardım faaliyetlerine hız kazandırmıştı. IBS büyük bir yardım kampanyası düzenlemiş, bu bölgelerde aşevleri ve çadır kentler kurmuş; gıda, sağlık, temizlik, arama-kurtarma faaliyetlerine destek olarak on binlerce insanımıza yardım elini uzatmıştır. Hatta Düzce depreminde “bölgeye giren ilk sivil toplum kuruluşu” olarak adımız tarihe geçmiştir. 

2020 pandemi döneminde günlük işlerle geçimini sağlayan ailelere nakdi destek sağlanmış ve sıkıntılarının bir nebze olsun hafiflemesine katkı sağlamıştır.

Afrika’dan ülkemize devlet yardımı almadan okumaya gelen çok muhtaç öğrencilere de aylık eğitim bursu verilmektedir.

 

Ayrıca, gerek İstanbul civarında bulunan fakir âilelere, gerekse yurdumuzun dört köşesindeki muhtaç ve kimsesizlere maddî desteklerimiz artarak devam etmektedir.