Çalışma İlkelerimiz

Çalışma İlkelerimiz

 

. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm ihtiyaç sahiplerine insânî yardımları ırk, din ve siyâsî görüş farkı gözetmeksizin ulaştırmak.

• Dünyada ve ülkemizde insânî yardım ulaştırdığımız bölgelerde eğitim, öğretim, sağlık vb. hizmetleri, uzun süreli destekleyerek ülkemiz adına kalıcı izler bırakmak.

• Diğer uluslar ve bilhassa kardeş Türk Cumhuriyetleri ile mevcut sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi için çalışmak.

• Bu ülkelerde seminerler, konferanslar, bilimsel çalışmalar, kültür ve sanat etkinlikleri tertip etmek.

• Türk kültürünü geliştirmek ve dünya çapında tanıtmak için tanıtım ve turizm faaliyetlerinde bulunmak.

• Akraba ulus ve topluluklardan ülkemize eğitim ve öğretim amacıyla gelen öğrencilere barınma, burs ve eğitim hizmetleri sunmak.

• Ülkemizin gençleri ve çocuklarının dünya gençleri ve çocukları ile kaynaşması için yaz aylarında gençlik kampları ve çocuk şölenleri düzenlemek.

• Türk - Osmanlı coğrafyasındaki eserlerin restorasyonu için yardımlaşmak, bu bölgelerde yaşayan halkların eğitim ve kalkınma sorunlarının çözümüne bilhassa katkıda bulunmak.