Hakkımızda

Hakkımızda

IBS, Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği, "yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik" misyonu çerçevesinde ülkemiz ve dünyadaki tüm ihtiyaç sahiplerine insanî yardımların ulaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenleme amacı ile 16/03/1994 tarih ve 94/5502 sayılı Bakanlar Kurulu kararı üzerine İstanbul merkez olmak üzere kurulmuştur.

 

Kurulduğu 1994 yılından bugüne kadar gün geçtikçe hizmet halkası genişlemekte, bunun sonucunda bugün uluslararası alanda bir çok organizasyonda yer almaktadır. IBS, AB tarama sürecinde Türkiye’nin insanî yardım kuruluşları arasından AB'ye bildirdiği 4 sivil toplum kuruluşundan birtanesidir. Ayrıca IBS, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla "Kamu Yararına Çalışan" dernek statüsünü almış sayılı sivil toplum kuruluşlarındandır.

 

IBS, 2005 yılında BM' nin sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili ECOSOC- NGO birimine akredite bir kurumdur. Diğer yandan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde "İslam Ülkeleri İnsanî Yardım Platformu" kurulmuş, IBS de bu platformun kurucuları arasında yer almıştır. 

 

IBS; Türkiye, Balkanlar, Orta Asya, Kafkaslar, Rusya, Endonezya, Brezilya, Etiyopya, Senegal, Nijer ve Guinea-Bissau, Filistin ve Suriye başta olmak üzere pek çok ülkede faaliyet göstermektedir.

 

Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği dünyada ırk, dil, din, siyasi görüş farkı gözetmeksizin, tüm bireyleri insan olarak eşit görür. Farklı coğrafya ve gelenekten olan insanların ortak değerler potasında buluşmasını ve dünya barışına katkı sağlamayı amaç edinmiştir. 

 

Hızlı değişim süreci yaşayan dünyamızda savaşlar, doğal afetler, ekonomik sıkıntılardan dolayı mağdur olan insanların, eğitim, kalkınma ve sosyalleşme gibi dertlerine çözümler üretebilmek, dini ve moral değerlere sahip, insanların faydasını düşünebilen bir gençliğin yetişmesine katkıda bulunmak en temel misyonumuzdur.