Sağlık Faaliyetleri

Sağlık Yardım Faaliyetleri

SAĞLIK

Sağlık günlük yaşantımızı devam ettirmek, çalışabilmek vb ihtiyaçlar bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle ekonomik bakımdan geri kalmış ülkelerde, afet bölgelerinde sağlık ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli faaliyetlerin başında gelmektedir. 

Derneğimiz ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerinin sağlıkla ilgili problemlerinin giderilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Kadın ve çocuk sağlığı, engellilerin ihtiyaçlarının karşılanması, bölge ve iklim şartlarına bağlı oluşan hastalıkların tedavi edilmesi için projler yürütmekteyiz.

Sağlık yardımlarımız kapsamında katarakt ameliyatları, engelli sandalyeleri, ilaç ve hijyen maddelerinin temini, hastalıklara sebep olan etkenlerle mücadele gibi başlıklar yer almaktadır.

Dernek olarak sağlık faaliyetleri ile ilgili çalışmalara devam ediyoruz.