Yetim Faaliyetleri

Yetim Faaliyetleri

Yetimler, yardıma muhtaç ülkelerdeki kanayan yaraların başında gelmektedir. Çeşitli sebeplerle anne veya babalarını kaybeden çocuklar kimsesiz ortada kalmaktadırlar. Ülke ekonomilerinin kötü durumu ve ilgisizlik bu çocukları koruma altına almaya imkan vermemekte ve yetimler kimsesiz kalmaktadır.

Milli ve manevi değerlerimizin yetim konusunda gösterdiği hassasiyeti her zaman ilk planda tutan IBS, yetimler konusunda yoksul ülkelerde çalışmalar yapmaktadır. 

2004 yılında Endonezya’da yaşanan büyük tsunami felaketinin ardından bölgeye ilk ulaşan insani yardım kuruluşları arasında yer alan IBS, ilk olarak yetim kalan çocukları koruma altına almak amacıyla bir faaliyet başlatmış ve çok kısa bir zamanda 400 yetimin kalabileceği bir yetimhane kompleksini bölgede inşaa etmiştir. Açe bölgesinde kurulan yetimhane senelerce yetim çocuklara hizmet etmiş, eğitim, sağlık, beslenme, meslek edindirme konularında destek sağlanmıştır.

Etiyopya, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar, kirli içme sularının sebep olduğu hastalıklar gibi sebeplerle insan ömrünün kısa olduğu bir bölgedir. Özellikle babalar erken yaşlarda ölmekte bunun sonucunda çocuklar yetim kalmaktadır. Bu manada Habeşistan’ı yetimler diyarı olarak adlandırabiliyoruz.

Bölge misyonerlik faaliyetlerinin yoğun yürütüldüğü bölgeler arasında olması sebebiyle yetimlerin durumu daha bir önem kazanmaktadır. İnsanların sakin ve mazlum karakterleri kötü niyetli olarak kullanılmakta, çocuklar misyonerlerin kurduğu yetimhanelerde ücretsiz koruma altına alınmakta ve bölge hızla Hristiyanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Yerel yöneticilerden ve yerel halktan aldığımız bilgilere göre Etiyopya’da yıllık 100.000 yetim çocuk farklı amaçlarla kaçırılmakta, kaybolmaktadır.

Bu sebeplerle yetim faaliyetleri derneğimiz için büyük önem taşımaktadır. 2008 yılından bu yana Başkent Addisababa’da bir yetim okulunun kira ve öğretmen maaşları derneğimiz tarafından karşılanarak bu okulda yaklaşık 80 yetime yardım sağlanmıştır. 2014 senesinde %90 Müslüman nüfusun yaşadığı DireDawa eyaletinde tamamen derneğimizin finans ettiği Musa Efendi Yetimhanemiz tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Bu hizmet bölge için Müslümanlar tarafından yaptırılan örnek bir yapı olma özelliğini taşımaktadır. Yetimhanemizde 100 – 200 arasında yetim yoksul çocuğumuz eğitim görmektedir. 

Ayrıca DireDawa’nın 16 farklı bölgesinde medrese hocalarının maaşları ödenerek 16 merdresenin eğitime devam etmesini sağlamaktayız. Bu medreselerde okuyan çocuklarında ağırlığını yetimler oluşturmaktadır. 

Yetimlerle ilgili çalışmalar hem yurtiçinde hem de yurtdışında ilk önceliğimiz olmaya devam edecektir.