2011 Kurban Organizasyonumuz...

2011 Kurban Organizasyonumuz...

2011 Kurban Organizasyonumuz...

2011 Kurban Bayramı döneminde derneğimiz Etiyopya'nın 3 farklı bölgesinde kurban

  2011 Kurban Bayramı döneminde derneğimiz Etiyopya'nın 3 farklı bölgesinde kurban kesimleri yapmıştır. Özellikle şehir merkezlerine uzak, kırsal bölgelerde yapılan Kurban kesimleri ile en yoksul durumda olan insanlar yardım yapılan kesimi oluşturmuştur. Derneğimizin Kurban kesimi yaptığı bölgelerde Herhangi bir yardım kuruluşunun organizasyon yapmaması, seçilen bölgelerin isabetli olduğunu göstermektedir.

    Kesim yapılan bölge Başkent Addisababa'ya yaklaşık 11 saat uzaklıkta yer almaktadır. Kesimler Diredawa eyaletinin Aweday ve Bello Celina bölgelerinde yapılmıştır. Bello Celina'da yapılan organziasyonda araçla ulaşılamayan 4 köy bu bölgeye toplanmış, et dağıtımları burada yapılmıştır.

    Aweday bölgesi derneğimizin ilk kez Kurban organizasyonu yaptığı bir bölgedir. Yıl içinde yapılan gözlem ve incelemeler sonucunda bölgenin oldukça muhtaç durumda kaldığı görülmüş ve kurban organizasyonumuzun bir kısmının burada yapılmasına karar verilmiştir.

    Ayrıca Başkent Addisababa'da çok zor şartlarda yaşayan Somalili göçmen ailelerde organizasyonumuz kapsamına alınmıştır. Yaklaşık 200 kurban bu ailelerin yaşadığı mahallede kesilmiş, Kurban bayramı sevincini yaşamaları sağlanmıştır. Tüm bölgelerde toplam 1777 kurban kesilmiştir.

    Kurban organizasyonumuz Dernek Başkanımız Mehmet Sever, Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Türk, dernek üyelerimiz Sadık Ayar,  Kenan Sever ve Etiyopya sorumlumuz Ali Gayder Arend'in gözetiminde yapılmıştır. Ülkemizden alınan Kurban vekaletleri kesim yapacak kasaplara teker teker okunmuş, ayrıca bu okumalar video kaydı altına alınmıştır. Böylelikle kurban bağışlayanların zihinlerinde soru işaretleri kalmaması amaçlanmıştır.

    Derneğimiz sene içinde de Kurban kesimi yaptığımız bölgelere eğitim, gıda yardımları, su kuyuları ve katarakt ameliyatları gibi organizasyonlarla yardım ulaştırmaya devam edecektir.