Afrika'nın Susuzlukla Mücadelesi

Afrika'nın Susuzlukla Mücadelesi

Afrika'nın Susuzlukla Mücadelesi

Susuzluk Afrika ülkelerinde en büyük problemlerden birisi, derneğimiz Afrika'nın susuzlukla

Afika’nın  susuzluk problemi


21. yüzyılın en önemli mücadelelerinden birisinin de dünya nüfusunun artan su ihtiyacını yeterli ve güvenli şekilde karşılamaktır. BM'ye göre, küresel ısınma kaynaklı yağış azlığı, aşırı buharlaşma, hızlı tüketim ve kirlilik nedeniyle dünyadaki temiz su kaynakları hızla tükenmektedir.  Bu nedenle 2025 yılında 2 milyar, 2050 yılında ise 7 milyar kişinin susuzlukla karşı karşıya kalacağı ifade edilmektedir.
Küresel ısınmanın en çok etkilendiği kıta olan; Afrika, ciddi alt yapı sorunu ve hızlı artan nüfusu ile, kuraklığa bağlı kıtlık ve susuzluk, salgın hastalıklar, doğal afetler her yıl milyonlarca can kaybına yaşanmaktadır. Günümüzde Afrika ve Orta Doğu’da 34 ülke, susuzluk içindeki ülkelerdendir. BM verilerine göre, dünyada 1,4 milyar kişi, temiz içilebilir sudan mahrumdur. Yine dünya nüfusunun %40’ı  (2,6 milyar kişi), kirli ve sağlık açısından sakıncalı suyu tüketmek zorundadır. Sağlık şartlarına uygun olmayan suların neden olduğu katarakt, kolera, ishal ve tifo gibi hastalıklardan,  sadece 1 dakikada 15 kişi hayatını kaybetmektedir. Ve bu ölümlerin büyük bir kısmı Afrika kıtasında gerçekleşmektedir.


Kuyu olmayan bölgelerde kullanılan sular

Yoksullukla mücadele eden ülkelerde yaşanan en önemli problemlerin başında temiz içme ve kullanma suyu bulamamak gelmektedir. Su ihtiyaçlarını yağmurların oluşturduğu kirli, çamurlu, mikroplu bataklıklardan karşılamak zorunda kalan halk bu sebeple pek çok hastalığa da maruz kalmaktadır. Afrika ülkeleri su probleminin yaşandığı yerler arasında en ön sıralarda gelmektedir.


Kuyu Açtığımız Bölgeler

IBS ekipleri farklı faaliyetler için gittikleri Afrika’nın kırsal bölgelerinde yaşanan en büyük sıkıntının su ihtiyacı olduğunu tespit etmişlerdir. Evi, yemeği olmayan insanlara en büyük ihtiyacınız nedir sorusu karşılığında “ah bir temiz suyumuz olsa” cevabını alan dernek görevlilerimiz, temiz su temin etme yönünde çalışmalar başlatmışlar, şimdiye kadar 200 bölgede 200 su kuyusu faaliyete geçirilmiştir. Temiz suyu olmayan köylerin orta noktalarına açılan su kuyularımızdan 4-5 köy, 700 ila 1000 aile yararlanmaktadır. Bu sayede yüzbinlerce Afrikalı her su aldıklarında kuyuyu açtıran hayırseverlerimize dualar etmektedirler. Derneğimiz Afrika’da en ihtiyaçlı bölgeleri tespit ederek kuyu açma faaliyetine devam etmektedir.