SU İMTİHANI! Su, insan hayatı için, yaşamak için ...

SU İMTİHANI! Su, insan hayatı için, yaşamak için ...

SU İMTİHANI! Su, insan hayatı için, yaşamak için ...

Tadını, yumuşaklığını beğenmediğimiz için içmediğimiz su, Habeşli kardeşlerimizin çamurlu birikintilerden içip şükrettikleri su!

Su, insan hayatı için, yaşamak için vazgeçilemez bir içecek. Hayatın kaynağı. Onsuz bir hayat düşünülemiyor.Bilmediğimiz bir yere gittiğimizde ilk aradığımız unsur.Ülkemizde yokluğunu hiç hissetmeğimiz, çeşmelerimizden 24 saat akan bu hayat kaynağı, sadece 6 saat uzağımızdaki Habeşli kardeşlerimiz için dünyanın servetinden daha kıymetli. Su sıkıntısının ciddi manada yaşandığı Habeşistan'da Müslüman halkın büyük çoğunluğu şehir merkezlerinin dışında, kırsal bölgelerde yaşıyor. Bu bölgelerdeki en büyük sıkıntılardan birisi de temiz içme ve kullanma suyu bulabilmek. Yakınlarında ( 5 - 10 km mesafede) su kuyusu bulunmayan yoksul halk yağmur suları ile oluşmuş birikintilerden su ihtiyaçlarını kullanmak gidermek zorunda kalıyorlar. Şehir merkezlerinin çok az dışına çıktığınızda gördüğünüz ilk manzara eşek sırtında veya ellerinde sarı bidonlarla, su bulmak için dolaşan kadınlar ve çocuklar. Su bulup taşıma işini genellikle kadınlar veçocuklar yapıyor. 1 çocuk Her gün en az 6 - 8 saat evinin ihtiyacını karşılayabilecek su aramak zorundaBölgede temiz su ihtiyacının karşılanabilmesi için sukuyuları ilk etapta büyük önem arzediyor. Biz de IBS olarak su kuyusu faaliyetlerine büyük önem veriyor, hayırseverlerimizi bu hususta teşvik ediyoruz. Emme 
basma tulumba şeklinde yapılan su kuyuları 4 - 5köyün, yan 2000 - 2500 ailen in kullanabileceği ortak noktalara açılıyor. Böylelikle bölgede yaşayanlar 1 - 2 km yol yürüyerek günlük ihtiyaçları olan temiz suyu temin etmiş oluyorlar.Kuyular tamamen el işiçilği ile açılıyor. Kuyu açılan bölgeler kırsal olduğu için bazı zaman 1 - 2 saat yaya olarak gidip kuyuya ulaşabiliyoruz. Böyle bölgeleritercih etmemizdekisebep su ihtiyacının buralarda hat safhada olması. Kuyu olamadığı takdirde kirli suları kullanmak zorunda kalan yoksul halk, çeşitli bulaşıcı hastalıklarla erken yaşlarda ölüyorlar. Kirli sulardan sıtmaya yakalanmış bir çocuk. Derneğimiz şimdiye kadar Habeşistan'da 244 su kuyusu açarak bölgede yaşanan su sıkıntısına bir nebze olsun çare olmaya çalışmaktadır.  Su kuyuları için 
hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz..