Susuzluğun Pençesindeki Hayatlar!

Susuzluğun Pençesindeki Hayatlar!

Susuzluğun Pençesindeki Hayatlar!

Afrika’da kırsa kesimlerde içme ve kullanma suyu bulabilmek insanların en büyük sıkıntısı olmaya devam ediyor. Şehir merkezlerinin dışına çıkıldığında

Afrika’da kırsal kesimlerde içme ve kullanma suyu bulabilmek insanların en büyük sıkıntısı olmaya devam ediyor. Şehir merkezlerinin dışına çıkıldığında ellerinde bidonlar, yol boyunca çocuk ve kadın gruplarına rastlıyorsunuz. Eğer şansları varsa, yakınlarına (2-3 saatlik mesafeler) bir su kuyusu açılmışsa evlerine temiz su götürebiliyorlar. Su kuyusu yoksa yağmur suları ile birikmiş bataklıklardan su ihtiyaçlarını karşılamak tek seçenekleri.

Afrika’da kadın ve çocuklar her gün 8 – 10 saat arası süren su arama telaşındalar. 1 Bidon bataklık suyu için her bu uğraşı veren milyonlarca insanın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sadece bizlere ikram edilen su nimetini düşündüğümüzde ne büyük bir sermayeye sahip olduğumuzu anlayabiliriz.

Derneğimizin Etiyopya’da (Habeşistan) açtırdığı su kuyularına destek olarak insanlığın en temel ihtiyacı olan su nimetine bu kuyular vasıtası ile binlerce kişinin erişebilmesine vesile olabilirsiniz.