TOPLUM VE İNSAN

TOPLUM VE İNSAN

TOPLUM VE İNSAN

Toplum bireylerden oluşur ve bireyler toplumun biricik taşıyıcısıdır. Bireyler sadece toplumun içerisinde var olur

Toplumun içerisinde kazanılan inanç, davranış ve düşünce kalıplarıyla meydana gelen bir düzendir. Toplumlarda yaşanan insanlar tarafından yaşatılması gereken ortak payda dayanışmadır. 

 

IBS Derneği bu dayanışmayı kültürel hale getirip sürekliliği sağlamaya çalışan bir sivil toplumudur.